TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK

JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!!

Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki.

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń.
K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
4) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych i zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
5) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
6) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

 

Jako jedna z nielicznych szkół na terenie Śląska i jedyna w Rudzie Śląskiej szkoła posiada pracownię robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR II, roboty mobilne MA-VIN oraz model manipulatora przemysłowego.

hexor2f

Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych, na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!
Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk ( o specjalności mechatronicznej)
• Rudpol-Opa Sp. z o.o.: www.rudpol-opa.pl ;
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

Uczniowie naszej szkoły w zawodach technik logistyk i technik elektryk wyjedzie na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy brytyjskie przyjmą ich na praktyki. Uczniowie zamieszkają u rodzin angielskich.
To duże wyróżnienie. O uczestnictwo w projekcie starało się wiele szkół również z naszego miasta. Uczniowie, oprócz nauki zawodu na stażach, będą uczyć się języka i poznawać kulturę Wielkiej Brytanii.
W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *