TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK 333107

 

LOGISTYK (ang. logistics) to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.


;

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Kwalifikacje:

1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI!

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Uczeń:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego,
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia,
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego,
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego,
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu,
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych,
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych i sporządza dokumentację transportową oraz ustala ocenę usługi transportowej.

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

 

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik logistyk i technik eksploatacji terminali i portów :

• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
• FM Polska Sp z o.o. Platforma Logistyczna w Chorzowie
• Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
• Praktiker Polska Sp. z o.o. Zabrze , 
PROMUS Ruda Śląska

PRAKTYKI ZAGWARANTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ!

 W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *